Zásady ochrany osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s obchodnými podmienkami) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť SOLODOOR a.s. používa a chráni všetky vaše osobné údaje a ďalšie s tým súvisiace informácie, ktoré pri používaní jej webových stránok poskytnete.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. je povinná chrániť vaše súkromie vrátane vašich osobných údajov a túto povinnosť sa zaväzuje riadne dodržiavať. Akékoľvek požiadavky na oznámenie vašich osobných údajov pri používaní tohto webu aj pri iných prípadných príležitostiach robí vždy iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane interných predpisov SOLODOOR a.s., ktoré tieto predpisy dopĺňajú.

Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a priebežne podľa toho aktualizujeme aj ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Zmeny týchto pravidiel potom aktualizujeme aj na našich webových stránkach – žiadame Vás preto, aby ste naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov samozrejme plánujeme vykonávať s cieľom posilnenia ochrany vašich osobných údajov a na zvýšenie vášho komfortu pri kontakte s nami.

Na účely komunikácie s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkmi našich webových stránok zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností, alebo na účely našej čo najlepšej vzájomnej komunikácie, zlepšovania našich služieb či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby.

Na vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) osobné údaje, ako je vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto osobné údaje získavame vždy len vtedy, ak nám ich sami poskytnete. Ak by sme potrebovali aj vaše iné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie či informácie o vašich návštevách našich webových stránok, potom ich zhromažďujeme iba s vaším výslovným súhlasom. A tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Aby sme spoznali nákupné trendy, zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a pod., vykonávame v rámci postupov dovolených právnymi predpismi analýzu údajov o návštevách našich webových stránok. Tieto informácie nám zároveň slúžia na posilňovanie bezpečnosti našich webových stránok i bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch či aktivitách na našich webových stránkach poskytneme iným osobám len v prípade, že nám to ukladajú alebo umožňujú právne predpisy.

Osobné údaje, ktoré sme získali, zhromažďujeme preto, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne sme vám mohli poskytovať lepšie služby a produkty. Informácie z vašich návštev našich webových stránok využívame s cieľom ich zlepšenia.

Za týmto účelom vás budeme čas od času upozorňovať na zmeny na našich webových stránkach, produktoch alebo službách. Pokiaľ nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vám zasielať aj informácie o našich propagačných akciách týkajúcich sa nových produktov, špeciálnych ponúk, na účely prieskumu trhu a podobne.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť SOLODOOR a.s. veľmi dôležitá. Dodržujeme všetky platné predpisy Európskej únie, slovenské zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Na ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame alebo zhromažďujeme (vrátane webových stránok) máme zavedené účinné systémy a usilujeme sa o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim, strate alebo poškodeniu.

Cookies

Pokiaľ by sme začali tento nástroj využívať, budete o ňom automaticky informovaní. Tento nástroj pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webu za účelom zlepšenia používateľského prostredia navštívených webových stránok. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, smartfónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na web. Tento súbor môžete odmietnuť, alebo v prípade jeho prijatia kedykoľvek neskôr vymazať. Súbory cookies sa používajú na záznam internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok a produktov, ktoré ste si prezerali, čas strávený prezeraním a zapamätanie si vašich preferencií, čo pomáha k skvalitneniu webových stránok.

Súbor cookie však v žiadnom prípade neobsahuje vaše osobné údaje. Viac informácií o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán, ako napr. na webové stránky našich zmluvných predajcov a pod. Nad cudzími webovými stránkami však žiadnu kontrolu nemáme a našim zásadám ochrany osobných údajov teda nepodliehajú. Na vaše osobné údaje sa v tomto prípade vzťahujú ich vlastné zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že aj u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností sa, prosím, riaďte informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť:

  1. a) ak ste nám už svoje kontaktné údaje poskytli, kedykoľvek nás môžete požiadať, aby vami poskytnuté informácie neboli používané na účely priameho marketingu (aj keď my priamy marketing spravidla ani nevyužívame)
  2. b) ak nechcete dostávať marketingové informácie, môžete nám to kedykoľvek oznámiť prostredníctvom našich webových stránok (v sekcii „Napíšte nám“), alebo poštou na adresu: SOLODOOR s., Nádražní 166, 342 01 Sušice, Česká republika
  3. c) vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme mať váš výslovný súhlas, alebo pokiaľ k tomu nebudeme oprávnení zo zákona
  4. d) za podmienok stanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, alebo na základe vašej požiadavky za podmienok stanovených právnymi predpismi prenesieme vaše osobné údaje vami určenej osobe
  5. e) ak nás o to výslovne požiadate, v súlade s príslušnými právnymi predpismi vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vymažeme, prípadne môžete využiť aj svoje právo na vaše tzv. zabudnutie (pokiaľ to bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi)

Pokiaľ sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to, prosím, na niektorú z vyššie uvedených adries. Na vyššie uvedených kontaktoch zároveň môžete dostať odpovede na svoje otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov.

Dokument si môžete stiahnuť tu.

Nie ste si výberom istí a potrebujete poradiť?

Chcem poradiťKonfigurátor

Príďte sa pozrieť na dvere SOLODOOR naživo

19 značkových predajných štúdií a 72 ďalších zmluvných predajní v ČR a SK

Nájsť najbližšiu predajňu
Nastaviť aktuálnu pozíciu
Vzdálenost do:
Showing all 91 locations

Značkové predajne SOLODOOR

Ostatné zmluvné predajne