Protipožiarné dymotesné dvere

Dymotesné dvere


Protipožiarne dymotesné dvere dokážu zabrániť prieniku splodín v množstve, ktoré je nebezpečné pre ľudské zdravie. Bývajú odporúčané ako vhodný variant do miestností, kde hrozí riziko požiaru. Máme pre vás ešte jeden tip – strategické je oddeliť týmito dverami únikovú cestu pre prípad požiaru. Pri evakuácii budovy tým znížite množstvo dymu, ktorým by ste sa museli predierať z budovy von na vzduch. Odporúčame vám ich aj ako vchodové dvere do bytu, samozrejme v bezpečnostnom variante príslušnej triedy. Rovnako ich môžete použiť ako vchodové dvere do garáže alebo dielne, kde pracujete s otvoreným ohňom.

Inštalácia dymotesných dverí je samozrejme v niektorých prípadoch vyžadovaná zákonom. Dymotesné dvere spoločnosti Solodoor spĺňajú všetky najnáročnejšie požiadavky a získali aj príslušnu certifikáciu na prienik studeného a teplého dymu.