Profil spoločnosti

Spoločnosť SOLODOOR a.s. bola založená v roku 1997 a je nástupníckou organizáciou divízie Drevárska výroba SOLO Sušice, a.s.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel B, vložka 622. Názov spoločnosti sa do cudzích jazykov neprekladá.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. je v súčasnosti jednou z najväčších českých firiem zaoberajúcich sa výrobou interiérových dverí a obložkových zárubní. Zamestnáva približne 200 zamestnancov a radí sa tak na popredné miesto medzi najväčšími zamestnávateľmi regiónu. Hlavným výrobným programom je výroba širokej škály najrôznejších typov interiérových dverí, špeciálnych dverí a obložkových zárubní. Vďaka intenzívnemu vývojovému programu prichádza spoločnosť SOLODOOR a.s. každoročne s radom noviniek vo svojom výrobnom programe a radí sa k inovačným lídrom na trhu interiérových dverí a zárubní.

Komplexnou službou pre zákazníkov spoločnosti SOLODOOR a.s. je aj zabezpečovanie profesionálneho poradenstva pri výbere dverí a zárubní a realizácia ich montáže. Ako renomovaný dodávateľ s dlhoročnou tradíciou SOLODOOR a.s. úspešne expanduje aj na zahraničné trhy. Významnú pozíciu spoločnosť v súčasnosti zaujíma najmä na trhoch strednej a východnej Európy.

SOLODOOR a.s. vykonáva väčšinu svojich činností, okrem predaja a časti marketingových aktivít na adrese Nádražní 166, 342 01 Sušice, kde je tiež sídlo spoločnosti. V rámci vybudovaného a trvalo rozvíjeného systému manažmentu sú zapracované požiadavky relevantných zainteresovaných strán vrátane príslušných interných a externých aspektov, ktoré sú samostatne definované v samostatnej kapitole Integrované príručky.

Súčasťou stratégie spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, zníženia vplyvov na životné prostredie a prevencia znečisťovania, a preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo zdokonaľovať integrovaný systém riadenia podľa noriem rady ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14001: 2016.