FRANCHISOVÝ KONCEPT SOLODOOR ZÍSKAL OCENENIE V SÚŤAŽI FRANCHISA ROKA!

Česká asociácia franchisingu oznámila výsledky súťaže Franchisa roka. Ocenenie "pôvodná česká franchisová značka" bolo udelené výrobcovi interiérových dverí a zárubní, Solodooru.

SOLODOOR je historicky prvým franchisovým systémom vyvinutým na predaj interiérových dverí a zárubní v Českej republike a na Slovensku.

Hlavnou výhodou franchisového konceptu spoločnosti SOLODOOR je krátka doba prípravy na prevádzku predajne, ktorá môže byť otvorená už 3 mesiace po podpísaní zmluvy. SOLODOOR poskytuje know-how pre výstavbu, prevádzku a následné úspešné riadenie operácií, ako aj potrebnú odbornú prípravu a podporu manažéra. Nadobúdateľ franchisy prináša kapitál na výstavbu a prevádzku svojho obchodu. Stáva sa nezávislým podnikateľom, ktorý používa silnú značku SOLODOOR, jedného z troch najväčších výrobcov dverí a zárubní v Českej republike.

V dnešnom veku koronavírusu sa ľuďom otvára nový potenciál vo forme franchisovej predajne, umožňujúci rýchlo a bez vysokých vstupných nákladov začať podnikať so zavedeným know-how. Mnoho ľudí v tejto dobe hľadá alternatívne možnosti zárobku nie len klasickú prácu. Potenciálnych uchádzačov sa nám podarilo osloviť napríklad prostredníctvom odborných portálov, ale aj prostredníctvom portálov jobs.cz a profesia.sk," hovorí Stanislav Malohlava, riaditeľ spoločnosti SOLODOOR CENTRUM, ktorý je zodpovedný za franchisový koncept spoločnosti Solodoor.

SOLODOOR zabezpečuje územnú exkluzivitu, pomáha s architektonickým návrhom predajne, navrhuje marketingovú kampaň na otvorenie predajne a ponúka aj finančnú podporu vo forme významnej zľavy na nákup vzoriek. Pomôže aj pri výbere personálu a jeho školení, ale ponúka najmä intuitívny objednávací systém "MAX - Konfigurátor dverí a zárubní". Vstupná investícia nadobúdateľa franchisy, vrátane licencie, sa pohybuje okolo 800 až 900 000 Kč, návratnosť sa odhaduje na maximálne 2 roky, priemerné ročné cashflow je 8 miliónov Kč.

V súčasnosti má SOLODOOR 13 franchisových predajní v Českej republike a na Slovensku a do konca roka to bude najmenej 18, ale s najväčšou pravdepodobnosťou až 20 predajní.

Viac informácií na: http://www.czech-franchise.cz/clanek/na-vyrocni-clenske-schuzi-ceske-asociace-franchisingu-byly-vyhlaseny-vysledky-souteze-franchisa-roku

 

Chcete podnikať s naším franchizovým konceptom? Viac informácií nájdete tu