Profil spoločnosti

Spoločnosť SOLODOOR a.s. bola založená v roku 1997 a je nástupníckou organizáciou divízie Drevárska výroba SOLO Sušice, a.s.

 

Spoločnosť SOLODOOR a.s. je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel B, vložka 622. Názov spoločnosti sa do cudzích jazykov neprekladá.

 

Spoločnosť SOLODOOR a.s. je v súčasnosti jednou z najväčších českých firiem zaoberajúcich sa výrobou interiérových dverí a obložkových zárubní. Zamestnáva približne 200 zamestnancov a radí sa tak na popredné miesto medzi najväčšími zamestnávateľmi regiónu. Hlavným výrobným programom je výroba širokej škály najrôznejších typov interiérových dverí, špeciálnych dverí a obložkových zárubní. Vďaka intenzívnemu vývojovému programu prichádza spoločnosť SOLODOOR a.s. každoročne s radom noviniek vo svojom výrobnom programe a radí sa k inovačným lídrom na trhu interiérových dverí a zárubní.

 

Komplexnou službou pre zákazníkov spoločnosti SOLODOOR a.s. je aj zabezpečovanie profesionálneho poradenstva pri výbere dverí a zárubní a realizácia ich montáže. Ako renomovaný dodávateľ s dlhoročnou tradíciou SOLODOOR a.s. úspešne expanduje aj na zahraničné trhy. Významnú pozíciu spoločnosť v súčasnosti zaujíma najmä na trhoch strednej a východnej Európy.

 

Súčasťou stratégie spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, znižovanie vplyvov na životné prostredie a prevencia znečisťovania, preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo zdokonaľovať integrovaný systém riadenia podľa noriem radu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

 

 

VYHLÁSENIE O OBALOCH
Obaly uvádzané na trh firmou SOLODOOR a.s. spĺňajú požiadavky stanovené v paragrafe 3 a 4 zákona č.477 / 2001 Zb., o obaloch, v platnom znení.
Spoločnosť SOLODOOR a.s. má uzavretú zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM as, číslo zmluvy EK-F00020975.